Skara Domkyrka

Skara Domkyrka (Skara stifts katedral) skall ha grundats någon gång under 1000-talet och är en utav Sveriges största kyrkor. Dess skyddshelgon är Sankta Maria, Jesu moder. Domkyrkan är känd för sin höggotiska stil, något som faktiskt inte kom till förrän under 1300-talet och har från medeltiden fortfarande kvar en krypta, något som i svenska förhållanden är väldigt ovanligt och unikt. Då kyrkan har anor på ungefär drygt 1000 år tillbaka, så har själva huvudbyggnaden genomgått flertalet restorationer och ombyggnader. Delvis på grund av skador från krigen med vårt grannland Danmark, olika stadsbränder och andra hugg och tugg från tidens tand.

År 1886 inleddes ett 8 år långt restaureringsarbete lett utav överintendenten Helgo Zettervall vilket var både genomgripande och skoningslöst. Allt för att skapa ett mer gotiskt enhetligt system eftersom tidigare renoveringar och ombyggnationer gett byggnaden ett rörigt intryck av stilar. Helgo Zettervall var en professor vid svenska Konstakademin och hedersledamot av Kungliga Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien. Under perioden 1860 – 1900 så var han Sveriges ledande arkitekt inom restaurationer utav gamla byggnader och kyrkor i Sverige, men hans restaurerings principer (kraftigt inspirerade utav Viollet – le- Duc) har senare fått hård kritik. Principen gick ut på att rensa bort tillbyggnader som tillkommit under olika århundranden och var byggda i dessa tiders olika föredragna stilar, och istället ersättas med den stil som byggnaden var byggd ifrån början. Dock så restaurerade inte Zettervall byggnaderna till hur dom en gång såg ut, utan utformade och formade om dom till hur han personligen ansåg att dom borde sett ut. Detta har lett till att många har fört hård kritig mot Zettervall i och med att man anser att han borde försökt bevara dom gamla byggnaderna istället för att riva olika delar och bygga om från grunden och har många gånger anklagats för kulturvandalism för sina arbeten med bland annat Uppsala, Linköpings och Skara Domkyrka.

Utöver arkitekturen så innehåller även Skara domkyrka olika högt värderade konstskatter. Bland annat kan man finna ett gravmonument över riddaren och översten Erik Soop, som från början tillverkades i Amsterdam och färdigställdes år 1637, gjort i svart marmor och vit alabaster. Nuförtiden finns gravmonumentet att finna i domkyrkans södra korsarm, men har under årens lopp flyttats runt i byggnaden. Erik Soop skänkte även domkyrkan en emaljerad guldkalk och flertalet diamanter. Sedan kan även ett dopfat i silver återfinnas, vilket skänktes utav Anders Hästehufvud tillsammans med en vinkanna och domkyrkans nuvarande altaruppsats. Domkyrkan har även i sin ägo flertalet gamla kyrkliga textiler och ett altarkärl från 1000-talet, många av konstskatterna är idag närmast ovärderliga i sitt historiska värde. Skara Domkyrka är även känt för sitt vackra klockspel som byggts på och förändrats genom årens lopp tills modern tid och har ett stort ton-omfång. När man besöker domkyrkan så kan man heller inte undgå att häpna över dom 37 glasmosaikfönstren, som i stort föreställer och återger händelser och karaktärer ur bibeln. Några undantag är ett fönster vid namn ”Skarafönstret” som illustrerar mötet och kontrasten mellan hedendom och kristendom i Skara stift under medeltiden. Ett annat undantag är fönstren som visar människans olika stadier från födseln till döden, ett helt liv illustrerat. Fönstren är dock ett väldigt modernt tillskott och kom till mellan åren 1945 – 1976 och skapades utav konstnären Bo Beskow och konstglasmästaren Gustav Ringström.