Eva Åsbrink – Prästdottern som blev politiker

Eva Margareta Theodora Åsbrink var en prästdotter som föddes den 30 september år 1912 i Helsingfors, Finland. Hon är känd som politiker, skolledare och kyrkohistoriker som under sin levnadstid gav ut hela 5 teologiska böcker och doktorsavhandlingar. Hennes första avhandling gavs ut under namnet ”Genom portar. Studier i den svenska kyrkans syn på kvinnans ställning i samhället åren 1809–1866” har länge varit väldigt omstridd teologiskt sett men har ofta lyfts fram utav olika svenska kvinnorörelser där man uppmuntrar till hennes barska sanning om hur kyrkan ofta gett kvinnan än mindervärdig roll gentemot mannen i både förhållanden och sociala ställningar under 1800-talet, tidigare och därefter. Hennes teologiska studier har ofta varit ur antingen kvinnors perspektiv eller deras ställning i samhället, vilket har gett henne en stark stämpel och koppling till feminismen.

Ännu än idag så finns det grupperingar omkring hennes teologiska avhandlingar och huruvida dom verkligen är objektiva eller subjektiva i sin framtoning. Att hon slutligen hamnade i Skara är intressant då orten länge haft en väldigt rik religiös historia i och med sin Domkyrka, forntida kloster och liknande, ändra från början på 1000-talet ända fram till modern tid. Förutom sitt teologiska intresse så var hon mellan åren 1961- 1978 även rektor vid Katedralskolan i Skara. Den man som hon efterträdde var ingen annan än sin blivande man filosofie doktor Gustaf Holmstedt. Dom gifte sig år 1970 och gav 6 år senare ut biografin ”Fura ögon för att leva”. En biografi över båda deras liv, då dom menade att ingen av dom kunde skriva sin biografi utan den andre, då deras intressen inom politik, skolan (som lärare/skolledare), teologiska studier och så vidare stämde så väl överens samtidigt som deras egna livserfarenheter var tillräckligt olika och unika för att ge varandra olika perspektiv på saker och ting som den andre tog för givet. Eva Åsbrink var även från 1980 och 5 år framåt politiskt aktiv och startade ett eget parti tillsammans med Gösta Söderlund, kallat ”Nya Partiet”. Gösta Söderlund själv var en svensk tidningsman och bland annat medarbetare i Nya Samhället, Aftonbladet och chefredaktör för Dala-Demokraten. Utöver sitt arbete inom den svenska tidningsvärlden så var han även sommarpratare i radio den 9 Augusti 1973, innan han var med och grundade Nya Partiet inför valet 1979. Partiet blev dock väldigt kortlivat, dom vann inget insteg i riksdagen 1979 eller därefter men dom fick 5 mandat i Skara Kommun, där Eva verkade som partiets representant och ansikte utåt. Men efter 5 år så dog Gösta Söderlund och kort därefter så upplöstes partiet av olika orsaker.

Det är inte svårt att se vilken betydelse Eva Åsbrink har haft genom sitt arbete med teologi, som skolledare och politiker. Främst hennes teologiska skrifter och avhandlingar har satt färg på den bild många formar sig av henne idag, då hon dog den 11 December 2001 i Skara. Hennes böcker finns fortfarande lättillgängliga att beställa via internet eller att låna på en rad olika bibliotek, vilket gör att hennes studier fortfarande idag känns aktuella och läses av mången teologiska studenter och andra intresserade både utom och inom kyrkan.